Walaupun membentangkan bajet fiskal, Kerajaan terus memberi keutamaan dan melabur dalam inisiatif pembinaan kapasiti kritikal untuk pelbagai industri.

Dengan aktiviti pembangunan minyak dan gas global dijangka bertambah, berikutan beberapa tahun pengurangan perbelanjaan, tekanan eksport yang ditetapkan oleh Kerajaan mencetuskan situasi baik bagi syarikat-syarikat perkhidmatan dan peralatan minyak dan gas (Oil and Gas Services and Equipment, OGSE) yang berhasrat memanfaatkan pengambilan dalam kitaran pelaburan.

Dengan ini, Perbadanan Sumber Petroleum Malaysia (Malaysia Petroleum Resources Corporation,MPRC) berkata dengan usaha berterusan untuk menarik syarikat-syarikat multinasional OGSE untuk menjadikan Malaysia sebagai pintu masuk mereka ke rantau ini, Malaysia sebenarnya dalam perjalanan untuk menjadi hub nombor satu OGSE di Asia Pasifik.

OGSE mempunyai peranan utama dalam usaha untuk menjadi negara status berpendapatan tinggi.

Setelah membina keupayaan mendalam untuk memenuhi keperluan sepanjang rantaian nilai minyak dan gas, industri ini telah mempelbagaikan dalam usaha untuk mendapatkan projek-projek luar pantai Malaysia di Asia Pasifik dan global.

Memandangkan industri terus menyesuaikan diri dengan cabaran daripada persekitaran harga minyak yang rendah, MPRC komited dalam melaksanakan inisiatif yang akan menyokong peningkatan firma tempatan di pentas global.

Dalam menyampaikan mandat kami untuk meletakkan Malaysia sebagai pusat OGSE utama di rantau ini, MPRC akan terus bekerjasama secara rapat dengan agensi Kerajaan yang berkaitan, pemegang kepentingan kami dan pemain industri lain untuk memastikan pelaksanaan inisiatif yang berkesan.

Rujukan

  1. News Strait Times. NST Business. MPRC positive Malaysia to become OGSE hub. 27 Oct 2017. https://www.nst.com.my/business/2017/10/296021/mprc-positive-malaysia-become%C2%A0ogse-hub

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here